Noteikumi

Interneta vietnes www.morisonshop.com vispārīgie lietošanas noteikumi.

Pirms sākt izmantot SIA „MORISON” (reģistrācijas Nr. 40203084572, adrese – Pīlādžu iela 4, Garkalne, LV- 2137) interneta mājaslapu www.morisonshop.com, nepieciešams iepazīties ar interneta mājaslapas www.morisonshop.com lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi):

Izmantojot interneta mājaslapu www.morisonshop.com vai tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, tad ir aizliegts lietot interneta vietni.

SIA „MORISON” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta mājaslapas www.morisonshop.com saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta mājaslapā www.morisonshop.com.

Ar brīdi, kad sākat izmantot interneta mājaslapu www.morisonshop.com vai minētajā mājaslapā veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos.  

Interneta mājaslapas www.morisonshop.com lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātos produktus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī.

SIA „MORISON” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta mājaslapā www.morisonshop.com norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumu, un/vai aizvietot pašu preci uz līdzvērtīgu.

SIA „MORISON” neatbild par iegādāto preču nepareizu lietošanu no pasūtītāja puses. SIA „MORISON” pārpratumu gadījumā atbild tikai ar summu, kas nav lielāka par pasūtījuma summu.  

SIA „MORISON” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta mājaslapas www.morisonshop.com lietošanas laikā.

Gadījumos, ja ir jautājumi par SIA „MORISON” interneta mājaslapu www.morisonshop.com, lūgums sazināties ar www.morisonshop.com kontaktpersonu.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.morisonshop.com pieder tikai un vienīgi SIA „MORISON”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „MORISON” un trešajām personām.

Distances līgums 

Ar brīdi, kad vietnes lietotājs izvēlas piedāvāto produkciju, tas kļūst par distances līgumu, kas noslēgts starp SIA “MORISON” un mājaslapas lietotāju – fizisku vai juridisku personu (tālāk- Pircējs), vienu no pusēm.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtītajā pasūtījumiem, kas veikti izmantojot SIA “MORISON” mājaslapu www.morisonshop.com.

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz vietnes pircējs veicis pasūtījumu ar interneta palīdzību un saņēmis no SIA “MORISON” apstiprinājumu, ko automātiski, pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē ar elektroniskā pasta starpniecību.

Pēc automātiska rēķina saņemšanas Jums 2 darba dienu laikā jāveic rēķina apmaksa.

Gadījumā, ja Prece netiek apmaksāta 2 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža, SIA “MORISON”  patur tiesības pārdot Preci citam Pircējam bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pircējs apmaksā pasūtījumu pēc norādītā termiņa un SIA “MORISON”  ir izmantojis šajā līgumā iepriekš minētās tiesības, tad SIA “MORISON”  atgriež Pircējam iemaksāto naudu uz viņa norēķina kontu, ieturot maksu par pārskaitījuma veikšanu.

SIA “MORISON”  neatbild par to, ka interneta veikalā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties reālajam preču lielumam, formai un krāsai. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt:

 • skaidri apzināties, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt tā apmaksu;
 • iepazinies ar preces norādīto cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas;
 • iepazinies ar interneta vietnē sniegto informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām;
 • iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem;
 • iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

Pasūtījums skaitās saņemts, kad tam var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Nedrīkst izmantot interneta mājaslapas www.morisonshop.com ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta mājaslapā piedāvātos pakalpojumus nepieciešams izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

SIA “MORISON” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta mājaslapas www.morisonshop.com lietošanas noteikumiem.

Interneta mājaslapas www.morisonshop.com izmantošana nekāda gadījumā nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu (kam var piekļūt pircējs, mājaslapas apmeklētājs).

Aizliegts izmantot interneta mājaslapas www.morisonshop.com iekļauto informācijas saturu, izņemot gadījumus, ja tas tika saskaņots ar īpašnieku vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu.

Balstoties uz šiem noteikumiem Pircējam un mājaslapas apmeklētajam nav tiesības izmantot nevienu interneta mājaslapā www.morisonshop.com iekļautu logotipu, fotogrāfiju vai zīmolu.

Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta mājaslapā www.morisonshop.com vai tiek sniegti ar interneta mājaslapas www.morisonshop.com starpniecību.

Interneta mājaslapā www.morisonshop.com tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA “MORISON” īpašums. Pircējam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta mājaslapā www.morisonshop.com norādīto kārtību. Lai saņemtu pieejamos produktus, nepieciešams veikt mājaslapā norādītās precīzas darbības.

Distances līguma atcelšana

Gadījumā, ja SIA “MORISON” konstatēja interneta mājaslapā www.morisonshop.com kļūdas un/vai neprecizitātes produktu cenās (un/vai aprakstos), līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci uzņēmuma kontā, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu.

SIA “MORISON” distances līgumu var atcelt gadījumos (izņēmuma veidā):

 • pasūtītās preces trūkumu dēļ;
 • preces samaksas nokavējuma dēļ;
 • ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem;
 • pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.

Ja Pircējs iegādājas preci kā dāvanu, nepieciešams norādīt dāvanas piegādes adresi un adresi, kur var sūtīt preču pavadzīmi.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. 

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 3-10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

 

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot SIA “MORISON” par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci SIA “MORISON”. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ SIA “MORISON”, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

Balstoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". SIA “MORISON” patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

SIA “MORISON” atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz SIA “MORISON”  norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu, ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

Atgriežot preci atceries pievienot veidlapu:  Atteikuma tiesību veidlapa

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. 

Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Gadījumā, ja nepieciešams SIA “MORISON” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz morison@morisonshop.com no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA “MORISON”, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.morisonshop.com tālruni: +371 20200330. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA “MORISON” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz norādīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 


 .